Větrné elektrárny

Ekologická a levná energie

Větrné mlýny nejsou v naší republice žádnou neznámou a první zmínky byste našli ve velmi daleké historii. Jinak je to s větrnými elektrárnami, ty se začaly poprvé objevovat koncem osmdesátých let 20. století. Nejlepší místa ke stavbě jsou horská pohraniční pásma, tedy dostatek silného větru. Využití energie z větrných elektráren závisí na pravidelnosti i na přesných předpovědích síly a směru větrů. Což je samozřejmě velmi těžké určitelné, a tak větrné elektrárny jsou ve většině případů využity na maximálně dvacet procent v daném ročním období.

Větrné elektrárny mají automatické obsluhování, maximálně šetří životní prostředí a nepotřebují zabrat větší množství půdy (kromě větrných farem, které potřebují ohromné rozlohy v desítkách tisíc kilometrů čtverečních). K jistým nevýhodám patří hluk ze strojovny, který je menší či větší, podle toho o jakého jde kvalitního výrobce. Rovněž jsou hlučné emise způsobeny pohybem listů vrtule, což se snaží výrobci řešit modernějšími konstrukcemi a různými typy rotorů.

Větrné elektrárny do Vašeho domova

Chcete využívat energii z vaší soukromé větrné elektrárny pro rodinný dům? K dispozici jsou větrné mapy České republiky, kde si najdete konkrétní lokalitu s povětrnostními podmínkami. Vyvýšená místa a dobrá poloha mají samozřejmě větší šanci na vyšší výkony vyprodukované energie. Větrné elektrárny s nízkým výkonem jsou celkem přijatelné, co se týká ceny. Proto vám nebude bráněno si obnovitelný zdroj energie pořídit a nechat ho sloužit jako doplňkový. Výhodné bude například zapojení v lokalitách, kde se nenachází přípojka rozvodové sítě. Větrné elekrárny dobíjí baterie, skrze měniče se potom energie dostává do spotřebičů.

Neexistují však pouze větrné elektrárny které potřebují zabudovat na pevnou zem. Elektrárny o specifické konstrukci není problém nainstalovat na rovné nebo šikmé střechy. Elektrárna pak musí mít k rozběhu vítr o dané rychlosti.

Pro orientační výpočet roční výroby energie větrné elektrárny jednoduše vynásobte jmenovitý (maximální) výkon elektrárny (POZOR v kW) koeficientem 2500. Tzn. že např. větrná elektrárna o výkonu 2,5kW (2500W) ročně vyrobí 6.250kWh (6,25MWh), podle vzorce 2,5 x 2500 = 6.250. Tento koeficient je platný při průměrné rychlosti větru v dané oblasti cca 6m/s.

Prostorové rozložení výkonu větru [W/m2] nad územím ČR ve výšce 40m nad povrchem

Rychlost větru nad územím ČR