Fotovoltaické elektrárny

Hlavní finanční výhodou fotovoltaických elektráren je i do budoucna úspora na nákladech za energii. Pro majitele rodinných domků i podnikatele a firmy představuje výroba fotovoltaické elektrárny zároveň jakousi pojistku proti stoupajícím cenám elektřiny ze sítě.

Cena elektřiny, kterou si vyrobíte sami, bude vždycky levnější než elektřina ze sítě. Čím více spotřebováváte vlastní elektřinu, tím více ušetříte.

Richard Král

3 typizované velikosti standardních síťových FVE s akumulací přebytečné energie do bojleru (kategorie podpory C.3.4, nově i C.3.9 - zde činí dotace 85.000,-Kč)

Velikost solární elektrárny převážně vychází ze specifikace objektu (střechy) a dle potřeb zákazníka (především způsob vytápění, způsob ohřevu vody, chod domácnosti atd.). V současné době nabízíme 3 typizované solární systémy podle následující konfigurace za zvýhodněné ceny (ceny jsou platné pro rok 2021):

Malá FVE

3,80kWp
86 000
 • 127.000,- Kč bez DPH, Dotace činí 60.000,-Kč = cena díla po odečtu dotace činí 86 000,-Kč vč. 15% DPH.
 • 10 kusů fotovoltaických panelů
  AEG 380Wp
 • plocha panelů 17 m2.
 • 1 kus síťového 1 fázového střídače GoodWe + regulátor přebytků Wattrouter
 • cca 30m nosného AL profilu (50x50mm)
 • 1 kus rozvaděče HAGER GOLF (376 x 281mm)*

Střední FVE

4,56kWp
93 000
 • 155.000,- Kč bez DPH, Dotace činí 85.000,-Kč = cena díla po odečtu dotace činí 93 000,-Kč vč. 15% DPH.
 • 12 kusů fotovoltaických panelů
  AEG 380W
 • plocha panelů 20 m2.
 • 1 kus síťového 3 fázového střídače GoodWe + regulátor přebytků Wattrouter
 • cca 44m nosného AL profilu (50x50mm)
 • 1 kus rozvaděče HAGER GOLF (376 x 281mm)*
3 fázová

Velká FVE

6,08kWp
122 000
 • 180 000,- Kč bez DPH, Dotace činí 85.000,-Kč = cena díla po odečtu dotace činí 122 000,-Kč vč. 15% DPH.
 • 16 kusů fotovoltaických panelů
  AEG 380Wp
 • plocha panelů 27 m2.
 • 1 kus síťového 3 fázového střídače GoodWe + regulátor přebytků Wattrouter
 • cca 86m nosného AL profilu (50x50mm)
 • 1 kus rozvaděče HAGER GOLF (501 x 281mm)*
3 fázová

* Rozvaděče standardně obsahují veškeré povinné prvky dle souboru norem ČSN EN 62305, zejména přepěťové ochrany ze strany DC i ze strany AC, cejchovaný elektroměr, jističe, odpojovače panelů atd.

Cena všech výše uvedených elektráren zahrnuje kompletní instalaci na klíč, a to včetně vyřízení veškeré legislativy (žádost o připojení, licence od ERÚ, smlouva s ČEZ, EON nebo PRE, nastavení OTE atd.). Samotná instalace zabere cca od 1 do 3 dnů, vyřízení veškeré legislativy cca 2,5 měsíce. Fotovoltaické panely odebíráme pouze od přímých českých dodavatelů (námi nejvíce používaná značka panelů BenQm www.benqsolar.com je dokonce i vyráběna v ČR). Střídače rovněž odebíráme pouze od přímých českých dodavatelů a snažíme se preferovat vyzkoušené značky jako např. FRONIUS, KOSTAL, SMA, Power One.

Většinu základních komponent (střídače, solární panely, AL montážní profily, nerezové střešní háky, atd.) máme skladem v Pardubicích a proto můžeme zaručit krátký termín montáže (většinou do dvou týdnů) a rychlé řešení případných reklamací. Veškeré nerezové střešní komponenty nosného systému si vyrábíme sami.

Mapa slunečního záření nad ČR

 1. Jako hlavní důvod bych na základě svých zkušeností a současně i zkušeností našich zákazníků uvedl snížení své závislosti na dodavce energie z distribuční sítě, což Vám dává dobrý vnitřní pocit a pokaždé, když svítí slunce si můžete řici, že Vaše domácnost funguje levněji.
 2. Absolutně bezúdržbový systém, kterého si dle slov našich zákazníků nemusíte v podstatě vůbec všímat, prostě funguje tiše a spolehlivě.
 3. Nemusíte se rozčilovat pokaždé, když uslyšíte o zdražování energií, neboť Vás toto v podstatě netýká, Vás Vaše elektrárna před tímto rizikem zdražování ochrání, a to až na 20 let.
 4. Pokud si ke své sluneční elektrárně pořídíte i akumulátory, což není vůbec problém, tak se Vás netýkají ani případné výpadky dodávky energií případně můžete fungovat i v nočních hodinách na svojí vyrobenou energii.
 5. Zhodnotíte Vaší nemovitost – z praxe víme, že se objekty s instalovanou sluneční elektrárnou lépe prodávají a za lepší cenu.
 6. A jako poslední důvod bych uvedl jistotu Vaší investice, která se Vám v podstatě úročí cca 4% ročně, a takovýto úrok Vám dnes již žádná banka nenabídne.
 7. Všechny výše uvedené argumenty se zakládají na vlastních zkušenostech (sami vlastníme několik FVE) a samozřejmě desítek našich zákazníků se kterými jsme pravidleně v kontaktu. Za naší dobu působení na trhu solární energie, jsme zrealizovali více něž 350 elektráren.
 • Základní součástí FVE jsou fotovoltaické panely, kterých je více typů, nicméně pro podmínky v ČR jsou ideální polykrystalické panely, které dokáží lépe pracovat v našich klimatických podmínkách. Zcela jasných dnů v ČR je v průměru 65 ročně, zbytek roku je pod mrakem a právě v těchto podmínkách, kdy je zataženo, dokáží polykrystalické panely dobře pracovat.
 • Invertor neboli střídač je srdce celé elektrárny, toto zařízení přeměňuje stejnosměrné napětí vycházející z panelů na napětí střídavé, které je přítomné ve veřejné síti a současně má střídač za úkol nacházet tzv. ideální pracovní bod panelů, což v podstatě znamená, že se neustále snaží získat v danou chvíli z panelů maximum energie a tím zajišťuje maximální efektivitu elektrárny. Zároveň střídač zajišťuje bezpečnost provozu elektrárny, např. má za úkol vypnout elektrárnu a odpojit ji od sítě v případě výpadku elektrické energie. Další funkce je např. připojení na internet pro sledování FVE atd.
 • Rozvaděč je rovněž nedílnou součástí každé elektrárny, přičemž obsahuje nezbytné a dle norem nutné ochranné prvky, které chrání samotnou elektrárnu včetně domovních rozvodů před případným přepětím při úderu blesku atd. Současně obsahuje hlavní jistič, odpínače panelů a nezbytný cejchovaný elektroměr, který měří veškerou vyrobenou energii.
 • Součástí elektrárny může být i zařízení určené pro regulaci přebytečné energie, která by za normálních okolností odtékala do veřejné sítě, což není z hlediska ekonomického žádoucí! V dnešní době je toto zařízení (např. Wattrouter) v podstatě nedílnou součástí elektrárny, neboť při stávajícím stavu bez dotací a bez výkupu energie je nutné, aby se co nejvíce vyrobené energie spotřebovalo v rámci daného objektu (domácnosti či firmě) a tím došlo k úspoře financí a získání dobrého pocitu z částečné nezávislosti na dodavateli :).
 • V poslední době se rovněž stále častěji setkáváme s požadavkem na instalaci bateriového záložního systému, který umožňuje ukládání přebytečné energie v době špičkové výroby, přičemž tuto energii lze posléze využít pro napájení vytipovaných spotřebičů (případně celé domácnosti) v nočních hodinách nebo při výpadku veřejné sítě.
 1. Zde je nutné si na začátku položit otázku, zda vůbec sluneční elektrárnu potřebujete, zda je pro Vás tato investice výhodná a vhodná. Sice již toto zařízení nestojí řádově půl milionu a více, jako před pěti lety, nicméně i investice do malé 5kWp elektrárny ve výši cca 180.000,-Kč by se měla nejpozději do 8 až 10 let vrátit! A aby se tato návratnost splnila je nutné zvážit několik faktorů, které toto zcela ovlivňují. Tak např. jaká je průměrná roční spotřeba domácnosti či firmy, jak ohříváte TUV, jak topíte, zda používáte klimatizaci, zda máte bazén atd.
 2. V roce 2015 fotovoltaika žádné dotace dostávat nebude (podpora zůstane jen větrným a vodním elektrárnám, státní příspěvky dostanou také spalovny komunálního odpadu a některé bioplynové elektrárny).
 3. Co se týče dalších vyhlídek na lepší časy, tak nejpravděpodobněji by mohlo dojít v roce 2016 k zavedení tzv. Net-Meteringu, což je v podstatě nefinanční podpora pro provozovatele FVE, při které se pokrátí odebraná energie od distributora právě o energii, která byla dodána do sítě jakožto přebytek. Tato podpora by zcela jistě oživila velký zájem o fotovoltaiku, neboť by to v podstatě bylo ještě výhodnější než např. podpora ve formě zeleného bonusu získaná v roce 2013. Tento systém podpory by zaručil provozovateli FVE 100% zužitkování vyrobené energie (část vyrobené energie se spotřebuje přímo v domácnosti a o tu část, která odteče do sítě, by se snížil odběr ze sítě), což velice pozitivně ovlivňuje návratnost investice.
 4. Asi by bylo dobré uvést, že v případě, že si někdo z Vás pořídí a zprovozní FVE v roce 2015, tak je možné získat případnou podporu schválenou později, např. již zmíněný Net-Metering. Ovšem z praxe vím, že jakmile bude nějaká další podpora schválena, okamžitě vzroste poptávka po instalacích FVE a tím pádem vzroste i cena za FVE atd. (tak tomu bylo i z roku 2011, kdy byl stop stav, na rok 2012, kdy se opět vše rozjelo).

Výrobci a partneři

Fotovoltaické panely
Fotovoltaické měniče
Nosné střešní prvky panelů

Tyto díly si z větší části vyrábíme sami v ČR a to výhradně z nerezové oceli či hliníku.